Giidide Koolitusprogramm 2018

2018. mai
 
Kutsume osalema Harjumaa Giidide Koolitusprogrammis
Ka sel sügisel toimub Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse eestvedamisel 3-päevane koolitusprogramm Harjumaal tegutsevatele giididele.  
3-päevane koolitusprogramm annab osalejatele info ja teadmised giiditöö põhitõdetest ning vajalikud viited, kust täiendavaid teadmisi ja info ammutada. Koolitusel käsitletakse giiditöö kutseoskusi ja ekskursiooni läbiviimise metoodikat. Praktiline koolitus sisaldab ka 2-päevast õppereisi ning koduseid ülesandeid.
Koolituse maht on 40 akadeemilist koolitustundi + iseseisev töö. Kodused kirjalikud tööd laetakse üles ühisesse elektroonilisse keskkonda, kus teised kursusel osalejad saavad neid lugeda ja kasutada.
Giid, kes on koolituse läbinud, saab võimaluse läbida giidieksami ja turundada oma teenust Harjumaa Turism veebiportaalis rubriigis spetsialistile http://www.visitharju.ee/et/atesteeritud-giidid-harjumaal ja pealehel http://www.visitharju.ee/et/harjumaa-giidid
Koolituse läbiviimisel kaasatakse professionaalseid giide-koolitajaid ning koolitus on planeeritud läbi viia alljärgneva kava alusel.
 
Koolituse ajakava on paigas, koolituspäevade sisuteemad ja toimumiskohad veel leidmisel
10.oktoober
24.oktoober
7.november
Koolituse õppereisi ajakava lepime kokku koolituse alguses.
Õppereis Harjumaal, mille käigus koolitusel osalejad esitlevad oma oskusi giidina: objekti tundmine, giiditekst, grupiga ja liikumisega arvestamine, tehniliste abivahendite kasutamine, koostöö bussijuhiga jne. Giidide tööle annavad reisi lõpus hinnangu ja kommentaarid kaasasolnud giid-koolitaja(d).
 
Koolitusprogrammis osalemise tingimused: eelregistreerimine.
Koolituse sisuline ülesehitus eeldab, et samad õppijad osalevad kõigil kolmel koolituspäeval ning praktilisel õppereisil.
Koolitussarjas osalemise tasu on 50 eurot (katab lõunapausid); koolitus, koolitusmaterjalid ning praktilised õppereisid on koolitatavatele tasuta.
Koolitusel osalemiseks tuleb registreeruda, registreerimise avame augusti lõpus. 
Lisainfo: hylle@heak.ee 

Harjumaa giidide koolitust rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“