Projektid ja strateegiad

Harju maakonna turismi arengustrateegia 2025 tegevuskava 2016-2020, koostatud 2016, STR dokument 

Eesti Riiklik Turismiarengukava 2014-2020, arengukava dokument

 

Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (HEAK) on viinud läbi kaks maakondlikku koostööprojekti. Projektide üldiseks eesmärgiks on tõsta Harjumaa külastatavust ning mitmekesistada turismitoodete valikut unikaalsete turismiatraktsioonide väljaarendamise kaudu, samuti omavalitsuste omavahelise koostöö tulemusel ja koostöös turismiettevõtjatega saavutada piirkonna parem tuntus Eesti turismimaastikul.

Ida-Harju turismiobjektide ja -marsruutide väljaarendamise kava valmis 2009 aastal

Lääne-Harju turismiobjektide ja -marsruutide väljaarendamise kava valmis 2007 aastal