Ellamaa elektrijaam

Ellamaa elektrijaam on kavandatud arhitekt Aleksandr Wladovsky poolt. Ehitustöid alustati 1922. a septembri lõpul ja juba 1923. aasta mais andis jaam energiat turbatööstuse masinate käivitamiseks. Jaama katlaid köeti kohaliku kütteturbaga. Sõjajärgsel perioodil (1944-1950) oli Ellamaa elektrijaamal oluline osa Eesti varustamisel elektrienergiaga. Jaam lõpetas oma töö 1. mail 1966. a. Ellamaa elektrijaam on kultuuriministri määrusega tunnistatud arhitektuurimälestiseks.
Ellamaa elektrijaam asub Turba asulas ning selles asub täna MOMU Mootorispordi Muuseum, elektrijaama hoovi on loodud MOMU Aed.