Ellamaa elektrijaam

Ellamaa ektrijaam on ehitatud arhitekt Vladovski projekti järgi. Ehitustöid alustati 1922. a septembri lõpul ja juba 1923. aasta mais andis jaam energiat turbatööstuse masinate käivitamiseks. Jaama katlaid köeti kohaliku kütteturbaga. Sõjajärgsel perioodil (1944-1950) oli Ellamaa elektrijaamal oluline osa Eesti varustamisel elektrienergiaga. Jaam lõpetas oma töö 1. maist 1966.a.
Ellamaa elektrijaam kultuuriministri määrusega tunnistatud arhitektuurimälestiseks.

Endises elektrijaama hoones asub hetkel MOMU Mootorispordi Muuseum.