Giidide Koolitusprogramm 2018

2018. november
 
21.-22.november toimub õppereis giididele, kes soovivad läbida atesteeringu, et saada atesteeritud Harjumaa giidiks.
Käimas on II Harjumaa Giidide Koolitusprogramm, mis algas oktoobris ja mille lõppedes toimub Harjumaa giidide atesteerimine. Atesteerimisele võib tulla ka siis kui koolitusprogrammi pole läbinud, kuid vajalik on osaleda õppereisil, kus kõigile antakse võimalus teadmisi praktikas näidata.
Selleks tuleb ette valmistada piirkonna kohta, kus giidina teenust pakkuda soovite, giidimapp, mis sisaldab objektide loetelu, kirjeldust, pilte jm abivahendeid, mida õppereisil kasutada.
Harjumaa giidide 2-päevane õppereis toimub 21.-22. novembril
Õppereisil saab esitleda oma oskusi giidina: objekti tundmine, giiditekst, grupiga ja liikumisega arvestamine, tehniliste abivahendite kasutamine, koostöö bussijuhiga jne. Giidide tööle annavad reisi lõpus hinnangu ja kommentaarid kaasasolnud giid-koolitaja(d).
Õppereisil osalemiseks tuleb eelnevalt registreerida, saates oma soovi ja õppetöö hiljemalt 15. novembriks aadressil hylle@heak.ee
Lisainformatsioon +372 5053914, Hülle Saarts
 
Harjumaa giidide koolitust rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“
 
Harjumaa Giidide Atesteerimine toimub 12.detsembril Harjumaa Omavalitsusmajas Sirge tn 2, Tallinn. Vaata atesteerimise korda siin visitharju kodulehel 
 
Harjumaa giidide atesteerimist toetab Harjumaa Omavalitsuste Liit 
 
2018. oktoober
 
II Harjumaa Giidide Koolitusprogramm alustab 10.oktoobril.
Kokku osaleb koolitusprogrammis 16 Harjumaa giidi, kelle sooviks on pakkuda tasemel teenust Harjumaa erinevates piirkondades ja teemavaldkondades. Koolitusprogrammis osalemine annab koolituse läbinud giidile võimaluse sooritada giidieksam ja saada atesteeritud giidiks Harjumaal.
Kõigi Harjumaa atesteeritud giidide informatsioon on kuvatud www.visitharju.ee kodulehel.
 
Harjumaa giidide koolitust rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“

 

2018. august
 
Kutsume osalema Harjumaa Giidide Koolitusprogrammis 2018.
Sügisel oktoobris-novembris toimub Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse eestvedamisel 3-päevane koolitusprogramm Harjumaal tegutsevatele giididele.  
3-päevane koolitusprogramm annab osalejatele info ja teadmised giiditöö põhitõdetest ning vajalikud viited, kust täiendavaid teadmisi ja infot ammutada. Koolitusel käsitletakse giiditöö kutseoskusi ja ekskursiooni läbiviimise metoodikat. Praktiline koolitus sisaldab ka 2-päevast õppereisi ning koduseid ülesandeid.
Koolituse maht on 40 akadeemilist koolitustundi + iseseisev töö. Kirjalikud tööd laetakse üles ühisesse elektroonilisse keskkonda, kus teised kursusel osalejad saavad neid lugeda ja kasutada.
Giid, kes on koolituse läbinud, saab võimaluse läbida giidieksami, tutvu tingimustega Harjumaa Turism veebiportaalis rubriigis spetsialistile ja turundada oma teenust Harjumaa Turism kodulehel.
Koolituse läbiviimisel kaasatakse professionaalseid giide. Koolituse ajakava on paigas, koolituspäevade sisuteemad ja toimumiskohad veel täpsustamisel. Koolituspäevad kell 10-16.30
10.oktoober
24.oktoober
7.november
Kodutöö teoreetilise õppe järel: eelnevate kodutööde ja kolmanda koolituse järel koostavad osalejad oma piirkonna kohta giidimapi - objektide loetelu, kirjeldus, pildid jm abivahendid, mida kasutatakse ekskursiooni läbiviimisel.
Koolituse õppereisi ajakava lepime kokku koolituse alguses.
Õppereis Harjumaal, mille käigus koolitusel osalejad esitlevad oma oskusi giidina: objekti tundmine, giiditekst, grupiga ja liikumisega arvestamine, tehniliste abivahendite kasutamine, koostöö bussijuhiga jne. Giidide tööle annavad reisi lõpus hinnangu ja kommentaarid kaasasolnud giid-koolitaja(d).  
Koolitussarja läbiviija Anneli Kana turismialase tegevuse staaž on üle 10 aasta. Anneli on atesteeritud Harjumaa giid ja MTÜ Eesti Maaturism nõukogu esimees. Tal on reisikorraldaja ja giidi kogemus erinevatele gruppidele nii sise- kui välisturismi valdkonnas. Anneli on esindanud Põhja-Eesti ja Harjumaa turismisektorit Helsingi Mardilaada turismialal ja Helsingi Turismimessil MATKA. Koolitaja staaž alates aastast 1995.
Koolitusprogrammis osalemise tingimused: eelregistreerimine.
Koolituse sisuline ülesehitus eeldab, et samad õppijad osalevad kõigil kolmel koolituspäeval ning praktilisel õppereisil.
Koolitussarjas osalemise tasu on 50 eurot (katab lõunapausid)
Koolitus, koolitusmaterjalid ning praktilised õppereisid on koolitatavatele tasuta.
Koolitusel osalemiseks tuleb soovijatel end registreerida hiljemalt 21.septembriks registreerimisvormil.
 
Harjumaa giidide koolitust rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“