MTÜ Harjumaa Turismiühing

MTÜ Harjumaa Turismiühing on asutatud 24. jaanuaril 2018. 
Harjumaa Turismiühingu asutamise algatas grupp maakonna turismiga seotud inimesi 2017. aasta II pooles toimunud Harjumaa giidide koolituse käigus ning ühingu loomise tingis vajadus ühiste huvide ja tegevustega koostööorganisatsiooni järele.
MTÜ Harjumaa Turismiühingu põhikirjalised eesmärgid on:
1. kaasa aidata Harjumaa muutmisel tunnustatud turismipiirkonnaks Eestis ja välismaal;
2. Harjumaa omapära teadvustamine ja säilitamine;
3. turismi edendamise kaudu ettevõtluse edendamine Harjumaal;
4. Harjumaa turismiasjaliste ja giidide ühendamine, esindamine ning nende erialaste teadmiste täiendamine.
Ühingu juhatuse esimesse koosseisu kuuluvad asutajate otsusel:
Heli Nurger – SA Padise Muuseumid
Anneli Kana - MTÜ Metsanurme / Saku Tuur
Tiina Viirna – MTÜ Juminda Poolsaare Selts
MTÜ Harjumaa Turismiühing kutsub turismiga tegelevaid isikuid, asutusi ja organisatsioone endaga ühinema, liikmeksastumise avalduse vormi leiab SIIT.

Turismiühingu esmaseks tegevuseks on olnud koostöös Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskuse (HEAK) turismikoordinaatori ja Harjumaa Omavalitsusliiduga (HOL) maakonna giidide atesteerimise ettevalmistus ja läbiviimine, giidide atesteerimise komisjon tegutseb HOL juures. Giidide atesteerimise korraga saab tutvuda Harjumaa Turism kodulehel http://www.visitharju.ee/et/giidide-atesteerimine
15. veebruaril osalesid ühingu esindajad Rakveres  Põhja-Eesti Leader-tegevusgruppide ühisseminaril "Pealinnast piirilinna" ning aprilli alguses Tamperes Tuglase seltsi korraldatud Mardilaadal,  kus koos Tallinnaga esindati Harjumaad turismisihtkohana.

Harjumaa Turismiühingu kontaktaadress: harjuturism@gmail.com
Postiaadress: Sirge 2, Tallinn 10618
Täiendav info: Anneli Kana, tel 53065503, harjuturism@gmail.com