Uudised

 

Giidide infopäev 26. oktoobril!

12.10.2021

Harjumaa ootab giide atesteerimisele! Infopäev toimub 26. oktoober.

Infopäev toimub Rannarahva muuseumis

14-14.15 Katri Tšeskidov - Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskuse poolt sissejuhatus

14.15-15.00 Ene Sarapuu - Giidide Liit atesteerimine ja kutse omistamine

15-15.30 Anneli Kana ja Katri Tšeskidov - Harjumaa giidi teadmised Harjumaast ja oma piirkonnast

15.30-17 Veronika Meibaum - miks on olla kasulik atesteeritud giid? Kuidas on giiditöö viimastel aastatel muutunud? Veronika on Vene Talu noorperenaine, pärimuskultuuri spetsialist, atesteeritud loodus- ja kultuurigiid, atesteeritud Pärnu linna giid ning Pärnu muuseumi koolitatud giid.

Harjumaa giidide infopäeva rahastatakse Euroopa Liidu Euroopa Regionaalarengu Fondi meetmest „Piirkondlikud algatused tööhõive ja ettevõtlikkuse edendamiseks“

Infopäevale registreerimiseks täida registreerimise ankeet

 

Novembris on võimalik läbida Harjumaa ja piirkondlik atesteerimine. Atesteerimine koosneb teooriatestist ning praktilisest osast (bussi- ja jalgsieksursioon). 

Atesteerimise võivad läbida kõik soovijad alates 18. eluaastast, kellel on vähemalt keskharidus. Esmase atesteerimise puhul peab atesteeritav esitama eriakoolituse läbimise tõendi või tööandja kinnituse varasema giiditöö osas.

 

Harjumaa giidide atesteerimise kord

 

Vastavalt Vabariigi Valitsuse korraldusele on infopäeval osalemine piirangutega. Infopäeval osalemisel tuleb esitada COVID tõend vaktsineerituse või läbipõdemise kohta. 

Giidide infopäev 26. oktoobril!