Giidide atesteerimine

Harjumaa giidide atesteerimine toimub novembris 2022

Harjumaa giidide atesteerimine toimub 10.11.2022

Harjumaa giidide atesteerimine toimub 10. november 2022 Harjumaa Omavalitsusmajas Sirge tn 2, Tallinn. Atesteerimise taotlejate registreerimise taotlusvoor on avatud. Taotlusvoor lõppeb 7. novembril.

Registreerimisavaldus(vabas vormis), digitaalne foto (mida kasutatakse giiditõendil ja www.visitharju.ee veebilehele loodud atesteeritud giidide alamlehel) ja maksekorralduse koopia lisage registreerimisavaldusele. Enne atesteerimist korraldavad komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni, kus saab täpsemalt tutvuda atesteerimise korra, õppematerjalide ja ajakava kohta. Giidieksami edukalt sooritanutele väljastatakse giiditunnistus, mis kehtib 5 aastat.

Täiendav info: Katri Tšeskidov, tel +372 5664 5575, katri@heak.ee 

Harjumaa giidide atesteerimise kord

Hindamistasu.
Taotlejal tuleb kanda üle hindamistasu. Kui soovite tasumiseks saada arvet oma äriühingule, siis palun saatke enne hindamistasu maksmist meilile katri@heak.ee  vastav soov, näidates äriühingu rekvisiidid, kellele arve esitatakse. Hindamistasu ei tagastata, kui taotleja loobub atesteerimisest, ei ilmu hindamisele või ei ületa hindamislävendit.
Hindamistasu esmakordse atesteerimise puhul on 25 eurot.
Makse saaja: Harjumaa Omavalitsuste Liit
arveldusarvele EE942200001120227445
selgitusega „Harjumaa giidide atesteerimine // atesteeritava nimi“.

Enne atesteerimist korraldavad Komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni.

Atesteerimise komisjon
Harjumaa Omvalitsuste Liidu juurde moodustatud Komisjoni kuuluvad:
- Andre Sepp, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor (komisjoni esimees);
- Anneli Kana, MTÜ Harjumaa Turismiühing;
- Ene Sarapuu, Eesti Giidide Liidu juhatuse liige, Läänemaa Giidide ühingu juhatuse liige, kutsetunnistusega giid);
- Katri Tšeskidov, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (komisjoni sekretär).


26.10.2022 toimub Harjumaa giidide ja turismiasjaliste kogemuspäev

Toimumiskoht: Keila-Joa Schloss Fall

Päeva alustame 10.00 lossi eest giidiga ekskursiooniga Keila-Joa lossipargis, kus Harjumaa giid Heinart Puhkim tutvustab meile põnevat piirkonda. Päeva käigus räägime ka sissejuhatavalt giiditeenuse pakkumisest, giidimapi koostamisest ja palju muust huvitavast.

Päevale registreerimiseks täida registreerimisankeet siin: https://forms.gle/LahE8XtaZB8y9nw38

Koolituspäeva korraldavad Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus ja toetab Euroopa Regionaalarengu Fond.


NB! Järgmine Harjumaa giidide atesteerimine toimub 2022. aasta sügisel. Täpsem info peagi! Lisainfot saad Harjumaa turismikoordinaatorilt katri@heak.ee 

Registreerimisavaldus(vabas vormis), digitaalne foto (mida kasutatakse giiditõendil ja www.visitharju.ee veebilehele loodud atesteeritud giidide alamlehel) ja maksekorralduse koopia lisage registreerimisavaldusele. Enne atesteerimist korraldavad komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni, kus saab täpsemalt tutvuda atesteerimise korra, õppematerjalide ja ajakava kohta. Giidieksami edukalt sooritanutele väljastatakse giiditunnistus, mis kehtib 5 aastat.

Täiendav info: Katri Tšeskidov, tel +372 5664 5575, katri@heak.ee 

Harjumaa giidide atesteerimise kord

Hindamistasu.
Taotlejal tuleb kanda üle hindamistasu. Kui soovite tasumiseks saada arvet oma äriühingule, siis palun saatke enne hindamistasu maksmist meilile katri@heak.ee  vastav soov, näidates äriühingu rekvisiidid, kellele arve esitatakse. Hindamistasu ei tagastata, kui taotleja loobub atesteerimisest, ei ilmu hindamisele või ei ületa hindamislävendit.
Hindamistasu esmakordse atesteerimise puhul on 25 eurot.
Makse saaja: Harjumaa Omavalitsuste Liit
arveldusarvele EE942200001120227445
selgitusega „Harjumaa giidide atesteerimine // atesteeritava nimi“.

Enne atesteerimist korraldavad Komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni.

Atesteerimise komisjon
Harjumaa Omvalitsuste Liidu juurde moodustatud Komisjoni kuuluvad:
- Margus Pae, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor (komisjoni esimees);
- Anneli Kana, MTÜ Harjumaa Turismiühing;
- Ene Sarapuu, Eesti Giidide Liidu juhatuse liige, Läänemaa Giidide ühingu juhatuse liige, kutsetunnistusega giid);
- Katri Tšeskidov, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (komisjoni sekretär).


Harjumaa ootab giide atesteerimisele! Infopäev toimub 26. oktoober.
Infopäev toimub Viimsi Vabaõhumuuseumis.

14-14.15 Katri Tšeskidov - Harju Ettevõtlus ja Arenduskeskuse poolt sissejuhatus

14.15-15.00 Ene Sarapuu - Giidide Liit atesteerimine ja kutse omistamine

15-15.30 Anneli Kana ja Katri Tšeskidov - Harjumaa giidi teadmised Harjumaast ja oma piirkonnast

15.30-17 Veronika Meibaum - miks on olla kasulik atesteeritud giid? Kuidas on giiditöö viimastel aastatel muutunud? Veronika on Vene Talu noorperenaine, pärimuskultuuri spetsialist, atesteeritud loodus- ja kultuurigiid, atesteeritud Pärnu linna giid ning Pärnu muuseumi koolitatud giid.

Infopäevale registreerimiseks täida registreerimise ankeet.

Novembris on võimalik läbida Harjumaa ja piirkondlik atesteerimine. Atesteerimine koosneb teooriatestist ning praktilisest osast (bussi- ja jalgsieksursioon).

Atesteerimise võivad läbida kõik soovijad alates 18. eluaastast, kellel on vähemalt keskharidus. Esmase atesteerimise puhul peab atesteeritav esitama eriakoolituse läbimise tõendi või tööandja kinnituse varasema giiditöö osas.

Harjumaa giidide atesteerimise kord

 

Harjumaa giidide atesteerimine 2020
Harjumaa giidide atesteerimine toimub 12. oktoober 2020 Harjumaa Omavalitsusmajas Sirge tn 2, Tallinn, algusega kell 11.00. Atesteerimise taotlejate registreerimise taotlusvoor on avatud. Taotlusvoor lõppeb 5. oktoobril.

Registreerimisavaldus(vabas vormis), digitaalne foto (mida kasutatakse giiditõendil ja www.visitharju.ee veebilehele loodud atesteeritud giidide alamlehel) ja maksekorralduse koopia lisage registreerimisavaldusele. Enne atesteerimist korraldavad komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni. Täiendav info: Katri Tšeskidov, tel +372 5664 5575, katri@heak.ee 

Harjumaa giidide atesteerimise kord

Hindamistasu.
Taotlejal tuleb kanda üle hindamistasu. Kui soovite tasumiseks saada arvet oma äriühingule, siis palun saatke enne hindamistasu maksmist meilile katri@heak.ee  vastav soov, näidates äriühingu rekvisiidid, kellele arve esitatakse. Hindamistasu ei tagastata, kui taotleja loobub atesteerimisest, ei ilmu hindamisele või ei ületa hindamislävendit.
Hindamistasu esmakordse atesteerimise puhul on 25 eurot.
Makse saaja: Harjumaa Omavalitsuste Liit
arveldusarvele EE942200001120227445
selgitusega „Harjumaa giidide atesteerimine // atesteeritava nimi“.

Enne atesteerimist korraldavad Komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni.

Atesteerimise komisjon
Harjumaa Omvalitsuste Liidu juurde moodustatud Komisjoni kuuluvad:
- Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor (komisjoni esimees);
- Anneli Kana, MTÜ Harjumaa Turismiühing;
- Ene Sarapuu, Eesti Giidide Liidu juhatuse liige, Läänemaa Giidide ühingu juhatuse liige, kutsetunnistusega giid);
- Katri Tšeskidov, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (komisjoni sekretär).


Harjumaa giidide atesteerimine 2019
Harjumaa giidide atesteerimine toimub 10. detsembril 2019 Harjumaa Omavalitsusmajas Sirge tn 2, Tallinn, algusega kell 10:00. Atesteerimise taotlejate registreerimise taotlusvoor on avatud. Taotlusvoor lõppeb 2. detsembril. Registreerimisavaldus(vabas vormis), digitaalne foto (mida kasutatakse giiditõendil ja www.visitharju.ee veebilehele loodud atesteeritud giidide alamlehel) ja maksekorralduse koopia lisage registreerimisavaldusele. Enne atesteerimist korraldavad komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni. Täiendav info: Katri Tšeskidov, tel +372 5664 5575, katri@heak.ee 

Harjumaa giidide atesteerimise kord

Hindamistasu.
Taotlejal tuleb kanda üle hindamistasu. Kui soovite tasumiseks saada arvet oma äriühingule, siis palun saatke enne hindamistasu maksmist meilile katri@heak.ee  vastav soov, näidates äriühingu rekvisiidid, kellele arve esitatakse. Hindamistasu ei tagastata, kui taotleja loobub atesteerimisest, ei ilmu hindamisele või ei ületa hindamislävendit.
Hindamistasu esmakordse atesteerimise puhul on 25 eurot.
Makse saaja: Harjumaa Omavalitsuste Liit
arveldusarvele EE942200001120227445
selgitusega „Harjumaa giidide atesteerimine // atesteeritava nimi“.

Enne atesteerimist korraldavad Komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni.

Atesteerimise komisjon
Harjumaa Omvalitsuste Liidu juurde moodustatud Komisjoni kuuluvad:
- Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor (komisjoni esimees);
- Anneli Kana, MTÜ Harjumaa Turismiühing;
- Ene Sarapuu, Eesti Giidide Liidu juhatuse liige, Läänemaa Giidide ühingu juhatuse liige, kutsetunnistusega giid);
- Katri Tšeskidov, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (komisjoni sekretär).


Harjumaa giidide atesteerimine 2018
2018 aastal on võimalus atesteerimine läbida sügisel "Harjumaa Giidide koolitusprogramm 2018" läbinud giididel, kes programmi käigus läbisid nii teoreetilise kui praktilise eksami. Samuti on võimalik atesteeritud saada giididel, kes osalesid 2017.a. esimesel "Harjumaa Giidide Koolitusprogramm" koolitustel ja sooritasid õppereisi käigus praktilise töö.

Harjumaa giidide atesteerimine toimub 12.detsembril 2018 Harjumaa Omavalitsusmajas Sirge tn 2, Tallinn, algusega kell 10:00.

Atesteerimiseksamile registreerimine.
Atesteerimise taotlejate registreerimise taotlusvoor on avatud. Taotlusvoor lõpeb 10.detsembril 2018. Registreerimisavaldus(vabas vormis), digitaalne foto (mida kasutatakse giiditõendil ja www.visitharju.ee veebilehele loodud atesteeritud giidide alamlehel) ja maksekorralduse koopia lisage registreerimisavaldusele.

Hindamistasu.
Taotlejal tuleb kanda üle hindamistasu. Kui soovite tasumiseks saada arvet oma äriühingule, siis palun saatke enne hindamistasu maksmist meilile hylle@heak.ee  vastav soov, näidates äriühingu rekvisiidid, kellele arve esitatakse. Hindamistasu ei tagastata, kui taotleja loobub atesteerimisest, ei ilmu hindamisele või ei ületa hindamislävendit.
Hindamistasu esmakordse atesteerimise puhul on 25 eurot.
Makse saaja: Harjumaa Omavalitsuste Liit
arveldusarvele EE942200001120227445
selgitusega „Harjumaa giidide atesteerimine // atesteeritava nimi“.

Enne atesteerimist korraldavad Komisjoni esindajad registreeritud soovijatele konsultatsiooni. Täiendav info: Hülle Saarts, tel 5053914, hylle@heak.ee

Harjumaa Giidide Atesteerimise kord

Atesteerimise komisjon
11.04.2018 moodustati Harjumaa Omavalitsuste Liidu (HOL) juhatuse otsusega Harjumaa giidide atesteerimise komisjon. Harjumaa Omavalitsuste Liit, MTÜ Harjumaa Turismiühing ja Harjumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus on koostöös ette valmistanud Harjumaa giidide atesteerimise korra.
Harjumaa Omvalitsuste Liidu juurde moodustatud Komisjoni kuuluvad:
- Joel Jesse, Harjumaa Omavalitsuste Liidu tegevdirektor (komisjoni esimees);
- Monika Sooneste, Eesti Giidide Liidu juhatuse esimees;
- Ene Sarapuu, Eesti Giidide Liidu juhatuse liige, Läänemaa Giidide ühingu juhatuse liige, kutsetunnistusega giid);
- Hülle Saarts, SA Harju Ettevõtlus- ja Arenduskeskus (komisjoni sekretär).

Harjumaa giidide esimene atesteerimine toimus 22. mail 2018, tutvu Harjumaa atesteeritud giididega SIIN