Jõelähtmen kivihaudat

Kolmetuhatta vuotta sitten Jõelähtmen asukkaat rakensivat kuolleille läheisilleen maan päälle hautamonumentit, joiden keskelle rakennettuun kiviarkkuun asetettiin vainaja (polttamattomana). Tuhansien vuosien aikana nämä rakennelmat hautautuivat maan alle. Kun 1980-luvulla levennettiin Tallinna–Narva-valtatietä, löydettiin vanhat muistomerkit uudelleen. Koska tietä ei voitu linjata haudoista kauemmas, nostettiin ne kivi kerrallaan 20 metriä etelään. Nyt näemmekin osittain rekonstruoidut kiviarkkuhaudat tien vieressä.Haudoista löydettyihin esineisiin voi tutustua viereisessä Rebalan museossa.