Rauniot ja historialliset kohteet

Haran sataman sukellusvenetukikohta

Harassa toisiinsa limittyvät upea Lahemaan luonto, historia ja esivanhempien sisukkuus. Tämä on entinen sotilassatama, jossa vedenalaisten teknisten laitteiden avulla tehtiin sukellusveneiden demagnetointia. Käsittelyn ansiosta magneettimiinat eivät reagoineet ja aktivoituneet (eli räjähtäneet) sukellusveneiden tai tavallistenkaan laivojen…

Kuusalun Lauritsakivi

Kuusalussa Pietarin maantien varrella on suuri kivenjärkäle – Lauritsakivi eli Rajakivi. Se on muinaisajan kulttikivi, mutta todennäköisesti myös Kuusalun kirkon ja Kolgan luostarin keskiaikainen rajapyykki. Tänään kiven kirkonpuoleisessa kyljessä on nähtävissä kiveen hakatun Pyhän Laurentiuksen…

Muuksin linnanmäki

Muuksin linnanmäki perustettiin luonnonoloiltaan sopivaan paikkaan pienelle niemelle. Linnoituksen kohdalla länsisivu nousee ympäröivästä maanpinnasta 10 metriä korkeammalle. Sen päätehtävä oli ilmeisesti vartioida rannikkoa ja toimia majakkana. Pohjoispuolella linnoitusta suojasi jyrkkä ja korkea kallio, eteläsivulla taas…

Jõelähtmen kivihaudat

Kolmetuhatta vuotta sitten Jõelähtmen asukkaat rakensivat kuolleille läheisilleen maan päälle hautamonumentit, joiden keskelle rakennettuun kiviarkkuun asetettiin vainaja (polttamattomana). Tuhansien vuosien aikana nämä rakennelmat hautautuivat maan alle. Kun 1980-luvulla levennettiin Tallinna–Narva-valtatietä, löydettiin vanhat muistomerkit uudelleen. Koska…

Hundikangrud kivikirstuhaudat

Kivikirstuhaudat sijaitsevat Muuksin kylästä kaakkoon Kahalan järven pohjoisrannalla. Hundikangrun ryhmään kuuluvat 85 hautaa sijaitsevat korkealla mullan peittämällä kalkkikivialueella. Suometsä peittää tänään näköalan hautapaikalta järvelle. Pääasiallisesti Viron pohjois- ja länsiosissa levinneet kivihaudat ovat tärkeimpiä muinaismuistoja, joiden…