Ellamaan voimalaitos

Ellamaan voimalaitos on rakennettu arkkitehti Vladovskin suunnitelman mukaan. Rakennustyöt aloitettiin syyskuun lopussa vuonna 1922 ja jo toukokuussa 1923 voimala toimitti sähköä turvetehtaan koneiden käynnistämistä varten. Voimalaa käytettiin paikallisesti tuotetulla turpeella. Sodan jälkeisenä aikana (1944-1950) Ellamaan voimalalla oli tärkeä osa Viron varustamisessa sähköllä. Voimala lopetti toimintansa 1.5.1966.
Ellamaan voimalaitos on kulttuuriministerin määräyksellä tunnustettu arkkitehtuuriseksi muistomerkiksi.
Entisessä voimalaitoksessa toimii tällä hetkellä Moottoriurheilumuseo MOMU.

Kulttuurimuistomerkkien valtiollinen rekisteri