Varemed ja ajaloolised paigad

Hara sadama allveelaevade baas

Haras põimuvad omavahel imeline Lahemaa loodus, ajalugu ja esivanemate visadus. See on endine sõjaväesadam, mida praegu tuntakse Hara allveelaevade baasina. Veealuste tehnorajatiste abil toimus demagnetiseerimine, millega muudeti nii laevade kui ka allveelaevade korpused magnetmiinidele tuvastamatuteks….

Muuksi linnamägi

Muuksi linnamägi rajati looduslikult sobivate eeltingimustega neemikule. Linnuse kohal kerkib läänekülg ümbritsevast maapinnast kuni 10 meetrit kõrgemale. Selle põhiülesanne oli ilmselt rannavalve ja majakaks olemine. Põhja poolt kaitses linnuseala looduslikult järsk ja kõrge klint, lõunakülge aga kaarjas…

Jõelähtme kivikalmed

Kolmtuhat aastat tagasi rajasid Jõelähtme elanikud oma lahkunud lähedastele maapealsed hauamonumendid, mille keskele ehitatud kivikirstu asetati (põletamata) surnu. Tuhandete aastate jooksul mattusid need rajatised mulla alla. Tallinn-Narva mnt laiendamisel 1980ndatel avastati iidsed mälestusmärgid uuesti. Tänapäeval…

Kuusalu Lauritsakivi

Kuusalus Peterburi maantee ääres lebab suur kivimürakas Lauritsakivi ehk Rajakivi. Tegu on muistse aja kultuskiviga, aga tõenäoliselt ka Kuusalu kiriku ja Kolga kloostri keskaegse piiritähisega. Täna näed kivi kirikupoolsele küljele raiutud pühak Laurentsiuse sümbolina küpsetusresti…

Hundikangrud kivikirstkalmed

Kivikirstkalmete kogum asub Muuksi külast kagu suunas Kahala järve põhjakaldal. Hundikangrute rühma kuuluvad 85 kivikirstkalmet paiknevad kõrgel loopealsel alal, täna varjab rabamets vaate kalmetelt järvele. Peamiselt Eesti põhja- ja lääneosas levinud kivikirstkalmed on põhilisteks muististeks,…