Ajaloolised ehitised

Viinistu Rahvamaja

Viinistu Rahvamaja on üks vähestest, mis ehitati üles 1918 aastal kohaliku rahva rahadest ja elanike toel. 2018 aasta oktoobris sai Rahvamaja 100 aastaseks. Rahvamajal on ka lugemissaal, kuid see avatakse 2022 jaanuaris.  Huvilised saavad seal…

Aegviidu Depoohoone

Aegviidu veduridepoo on ajastutruult renoveeritud hoone, mis rajati Aegviidu jaamakompleksi aastal 1870 seoses Peterburi-Tallinna raudtee loomisega. 150-aasta vanuse Venemaa tüüpprojekti järgi ehitatud depoo eripäraks on suured kaaraknad, nurkades asuvad kontraforsid, viilud ja dekoratiivsete karniisidega kujundatud räästaalused….

Keila-Joa hüdroelektrijaam

Keila-Joa vesiveskist pärinevad vanimad ülestäheldused 1555. aastast. 1928 hakkas Keila-Joa hüdroelektrijaam elektrit tootma, samal ajal tegutses siin ka kalakasvatus ja jätkas tööd vana viljaveski. 1936 laiendati kalakasvatuse abihooned, ehitati uus veevõtukanal ja moderniseeriti elektrijaam. 1950-ndate lõpus…

Linnamäe hüdroelektrijaam

Jägala jõe alamjooksul asuva jaama projekti koostas Helsingi ülikooli prof. A.W. Juselius, ehitustöid alustati 1922 ning elektrienergia tootmist 1924. 1941 õhiti hoone taganevate Nõukogude vägede poolt, aga paisu õhkimine ebaõnnestus. 2002 jõujaama hoone taastamisel järgiti endist…

Ellamaa elektrijaam

Ellamaa elektrijaam on kavandatud arhitekt Aleksandr Wladovsky poolt. Ehitustöid alustati 1922. a septembri lõpul ja juba 1923. aasta mais andis jaam energiat turbatööstuse masinate käivitamiseks. Jaama katlaid köeti kohaliku kütteturbaga. Sõjajärgsel perioodil (1944-1950) oli Ellamaa…