Prangli saarte muuseumid

Muuseumid tutvustavad Sulle Suur-Prangli ja Väike-Prangli ehk Aksi ajalugu, elu ja loodust. 

Prangli saarte Talurahvamuuseumis on täna üleval püsiekspositsioon Prangli ja Aksi rannarahva elust sajandite vältel. Nii leiab ekspositsioonist kalavõrke ja näed hülge tangi ehk 4–5 m pikkust hülgepüügil käimise suuska. Samuti on tarbeesemeid petroolilambist kuni võipütini.
Prangli saarte Loodusmuuseumis on püsiekspositsioon saare loomadest, lindudest, iidsest hülgepüügist ja linnujahist. Oodatud on ka kõik loodushuvilised, kellel on soov muuseumis läbi viia seminare ja koolitusi.