Rannamõisa kirik

Rannamõisa paekirik on ehitatud 1901. aastal ja pühitsetud pühakojaks 1905. 
Kuni aastani 1937 allus kirik Keila kogudusele ja kandis Ranna kabeli nime. Iseseisvaks koguduseks sai konsistooriumi otsusega 1937. a septembris. Ajaloomälestisena on registreeritud Ranna kirikuaed.
Väikese stiilse uusgooti jumalakoja ette viib tore sepisvärav.