Põllumajandus ja metsandus Kostivere maastikukaitsealal ja Rebala muinsuskaitsealal

Külastame kohalikke põllumehi, kes eksponeerivad isesõitvaid põllumasinaid ja säästlikku maaharimistehnikat, matkame Kostivere karstialal ja Jägala joal. Tutvume säästva põllu- ja metsamajandamise eripäraga nitraaditundlikul alal. Saame vastused küsimustele, miks on vaja kaitsta põhjavett, külastame Jõelähtme jõesängis olevaid karstivorme, allikaid, jõe kanjonit ning Jägala juga ja Jõe kanjonit.