Põllumajanduse ja metsanduse õpperetk Kostivere ja Jõelähtme nitraaditundlikul alal

Retke käigus külastame kohalikke põllumehi, kes näitavad kaasaegselt säästlikku maaharimistehnikat, Kostivere karstiala ja Jägala juga. Retke eesmärk on tutvustada säästvat põllu- ja metsamajandamist nitraaditundlikul alal, põhjavee kaitset, karstiala omapära põlluharimisel ja metsa majandamisel ning kasvatada loodusteadlikkust. Teostatakse praktilisi ülesandeid, külastatakse karstivorme ja Jägala juga, tutvutakse praktiliste lahenduste ja võtetega säästvas põllu- ja metsamajandamises nitraaditundlikul alal.

Programmile lähenemist kohandatakse vastavalt sihtrühmale ning erisoovidele.