Veetarga matk Kostivere karstialal, Jägala joal ja Linnamäe Hüdroelektrijaamas

Retke käigus tutvume Kostivere karstiala, Jägala joa, Linnamäe Hüdroelektrijaamaga keskendudes nende tähtsusele ning eripärale puhta vee ja selle tekke seisukohast, samuti tutvume piirkonna loodusega (nt vaatleme ja külastame karstivorme, näeme fossiilidevälja). Teemadeks on kaitsmata põhjavesi nitraaditundlikul alal, veeringe, vee filtratsioon ja lubjakivi teke ning maakera geoloogiline ajalugu.
Matkame Kostivere karstialal, Jägala joal, Linnamäe Hüdroelektijaamas või kliendi poolt soovitud paikades kooskõlastatult loodusgiidiga.